Proč folie Infrasol

Obecně ve světě existují 3 typy autofólií, které se od sebe v mnohém liší. Naše firma Infrasol nabízí ještě další 3 technologie a použití, které jsou v České republice zcela ojedinělé!

Jako 4. typ fólie zde uvedené je takzvaná Hyper-Keramická technologie, která byla naší továrnou vyvinutá v koprodukci dvou dalších firem (z USA a Japonska) v srpnu, 2016. Fólie z této kategorie, která nabízí tuto zcela novou technologii, jsou ve světě nabízeny pouze naší firmou Infrasol.

  1. Barvené automobilové okenní fólie
  2. Metalizované automobilové okenní fólie
  3. Infračervené a keramické automobilové okenní fólie
  4. Hyper-keramické fólie (naše nejnovější technologie, vyráběné pouze naší firmou!)
  5. Homologované zastiňovací pásy na čelní okno
  6. Homologované fólie na přední stahovací okna

Barvené automobilové okenní fólie

Instalatéři po celém světě nazývají tyto fólie buď jako barvené, nereflektivní fólie, jednovrstvé nebo jednoduše, zabarvené. Obecně každý z těchto popisů je správný, neboť tyto fólie jsou skutečně vyrobené s použitím různých druhů průmyslových barviv. Ať už používáte jeden nebo druhý název pro tyto fólie, všechny jména odkazují na stejný produkt, který v sobě nemá žádný kov. Více info ...

Metalizované automobilové okenní fólie

Metalizované fólie obecně známé jako dvouvrstvé, HP (od anglického významu “High-Performance” neboli “vysoká výkonnost”), nebo někdy mylně nazývané jako reflexní, jsou svým způsobem více technologicky založené, nežli výše uvedené fólie “Barvené”. Více info ...

Infračervené a keramické automobilové okenní fólie

Jedna z novějších technologií v autofóliích je použití speciálních infračervených a keramických chemikálií. Tato technologie má spoustu výhod, které někteří zákazníci upřednostňují. Jedna z největších výhod této technologie je vysoké odrážení tepla. Více info ...

Hyper-keramické (naše nejnovější technologie, vyráběné pouze naší firmou!)

Začátkem září 2016, jsme zahájili prodej našich nejnovějších autofólií. Zadrží tepelnou energie od slunce v takové výši, že je to skutečně až neuvěřitelné! Sám generální manažer firmy Infrasol z Bostonu v USA po testování této fólie prohlásil, že nevěřil, že se dožije dne, kdy fólie zadrží tolik tepla. Více info ...

Homologované zastiňovací pásy na čelní okno

Jako první v České republice jsme obdrželi homologace od Ministerstva dopravy České republiky (MDČR) na tento zajímavý, leč velice výkonný typ fólie a jejího použití. Více info ...

Homologované fólie na přední stahovací okna

Největší přínos keramické technologie, jenž je popsána ve výše uvedeném bodě č. 4, je pro naši firmu v zavedení na trh jedna z našich nejnovějších fólií (folie KERAM-X), která jako první v České republice obdržela homologaci na instalaci předních stahovacích oken u řidiče a spolujezdce od Ministerstva dopravy České republiky (MDČR). Více info ...

Další