Certifikat

 Osvědčení - ATEST 8 SD 3 547

O odborné instalaci okenní fólie na autoskla dle atestu MDČR

HOMOLOGACE MDČR - 2020 - ZDE


Tuto homologaci není třeba mít ve vozidle. v případě kontroly policie nebo stk předložte tuto "Kartičku o Shodě' kterou Jste obdrželi po instalaci fólií od firmy, která Vám naše fólie nainstalovala.

Zde je náhled řádně vyplněné "Kartičky o Shodě"

                                                                                                                                             

Další